SMART-dokumentkamera

SMART Dokumentkamera SDC-450 - fånga objekt direkt

Med SMART Dokumentkamera kan du visa objekt, texter och bilder direkt på SMART Board. Det kan vara daggmasken som eleverna hittat på skolgården, elevernas egna texter eller ett experiment. Allt du lägger under dokumentkamerans lins visas på den gemensamma ytan, SMART Board. Alla i gruppen ser bra, ingen behöver trängas eller vänta på sin tur medan pedagogen går runt och visar för några elever i taget.

Rita eller skriv på bilden

SMART Dokumentkamera underlättar för pedagogen att skapa flöde i undervisningen. Vill du visa ett objekt eller en bild för hela gruppen klickar du på ikonen för dokumentkameran i verktygsfältet i SMART Notebook och sekunden därpå syns objektet uppförstorat på SMART Board, SMART Table, SMART Interaktiv Display eller SMART interaktiva projektor. 

Om du vill kan du eller dina elever lyfta pennan ur pennfacket  och göra noteringar på bilden av det som visas på den gemensamma ytan.

Se fördelarna med att använda SMART Dokumentkamera i undervisningen

Med SMART Dokumentkamera kopplat till din SMART Board, SMART Table eller SMART Interaktiv Projektor: 

  • Visar du barnens bilder, texter, experiment, lösningar på matteproblem med mer, uppförstorat för hela klassen på den gemensamma ytan.
  • Visar du förstoringar med hjälp av SMART Dokumentkameras mikroskopläge.
  • Visar du objekt i 3D-format, snurrar på dem, förstorar, förminskar och sätter etiketter på 3D-objektets olika delar.
  • Tar du bilder sekventiellt - du kan ställa in SMART Dokumentkamera så att den tar bilder med olika tidsintervall, från en bild varje sekund till en bild var tredje timme. På det sättet kan ni exempelvis följa ett frö som gror eller en spik som rostar i saltvatten.
  • Visar du bilderna i boken samtidigt som du läser den, och kanske följer du texten med fingret så att alla kan läsa med.
  • Visar du lärobokens samtalsbild på den gemensamma ytan så att alla elever diskuterar kring en gemensam bild på SMART Board istället för att kontakten bryts varje gång eleverna tittar ner i sina egna läroböcker.
  • Visar du eller eleverna hur ni utför ett experiment i realtid.
  • Tar du foto/skannar av objekt, bilder, texter och annat som du lägger under SMART Dokumentkamera.
  • Filmar du eller tar upp ljud med den inbyggda videofunktionen.
  • Använder webkamerafunktionen.

 

 

Tipsa om den här sidan