Månadens kund - April 2014

AMF Fastigheter

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med knappt 40 fastigheter i Stockholm, Sundbyberg och Göteborg. AMF Fastigheter äger, utvecklar och förvaltar kontor och handelsplatser för framtiden. Deras kontor ligger mitt i city i Stockholm och är uppbyggt som ett resande teatersällskap. Arbetsplatsen är lustfylld och personlig där återvinning och hållbarhet står i fokus. Återvunna möbler, material och inredningsdetaljer präglar inredningen.

Hur länge har AMF Fastigheter varit kund hos AV-Huset?

Det har vi varit ungefär ett år. Sedan vi flyttade in i våra nya lokaler.

Vad har AV-Huset levererat?

AV-Huset har levererat skärmar, projektorer och ljudmiljöer till hela vårt kontor.

Varför har ni valt AV-Huset som leverantör?

Vi har valt AV-Huset som leverantör eftersom vi känner ett stort förtroende för AV-Huset som leverantör. Vi har i konkurrens med andra leverantörer tyckt att AV-Huset verkade vara den bästa lösningen för oss.

Hur har samarbetet fungerat med AV-Huset?

Samarbetet fungerar väldigt bra med AV-Huset. Vi har en bra kontaktperson som levererar och ser till att helheten fungerar för oss. Vi får alltid hjälp med de eventuella fel som finns. Alla personer från AV-Huset som varit här är väldigt duktiga. Det finns så klart även brister, som hos oss alla. Det finns förbättringar även hos AV-Huset, som jag poängterat för min kontaktperson.

Hur upplever du AV-Huset som leverantör?

Vi upplever AV-Huset som en seriös leverantör som bryr sig om sina kunder. Tillsammans med oss vill de hjälpa till att hitta nya och smarta lösningar för oss som kund. Exempelvis vid vår flytt kom man med förslag på saker som vi själva inte kom på, vilket har förenklat för våra användare när man använder tekniken. Det är väldigt enkelt för medarbetarna att använda de installationer som gjorts. Jag har inte behövt ha någon utbildning med någon person i hur man använder utrustningen, vilket är ett otroligt bra betyg.  

Vilka styrkor tycker ni AV-Huset har?

Personalen tycker vi absolut är en styrka. Leveranssäkerhet är en annan styrka. Vi har fått saker i tid och när vi sagt att det har varit bråttom, så har man levererat trots pressad tidsplan. Det har varit ett otroligt bra samarbete.

Vad är ni mest nöjda med när det gäller AV-Huset som leverantör?

AV-Huset är inte en dagslända. Vi får de produkter som man har sagt att man ska leverera. De överträffar absolut våra förväntningar när det gäller kvalitet. AV-Huset är en långsiktig leverantör som tror på samarbete och inte bara vill kränga prylar.

Tipsa om den här sidan

 

Niclas Österberg, Uthyrningschef, kontor

"Jag har inte behövt ha någon utbildning med någon person i hur man använder utrustningen, vilket är ett otroligt bra betyg."

”AV-Huset är en långsiktig leverantör som tror på samarbete och inte bara vill kränga prylar.”