AV-Lab_AVC_980px

" Jag jobbar med kvalitet i alla lägen och så gör även AV-Huset.
Därför synkar vi väldigt bra hop, men ändå att vi inte tar kunden på en ekonomisk resa."  

Leif_Mellgren_150px
Leif Mellgren, konferensproducent,
driver företaget AV-Lab/AVC.AV-Lab_AVC5
SKF:s chefskonferens i Göteborg.
   
AV-Lab_AVC7
SKF:s VD och Leif i samarbete. Sista ändringarna ska göras i presentationen.   
   
AV-Lab_AVC1
SKF:s Kapitalmarknadsdagar i London.
   
AV-Lab_AVC8
Programskiss i programmet Vivienn. 

   
AV-Lab_AVC3
SKF:s Kapitalmarknadsdagar i London.

   
AV-Lab_AVC4
AV-Husets AV-tekniker in action på SKF:s Kapitalmarknadsdagar i London.
   
AV-Lab_AVC6
SWECO:s chefskonferens i Stockholm.   

Månadens kund - Oktober 2014

AV-Lab/AVC 

AV-Lab/AVC har en historia som startar i början av 1980-talet. Då som nu står konferenser i fokus, nämligen att arrangera och genomföra konferenser åt kunder. På den tiden var det diaproduktioner och bildspel som gällde. Sedan har den tekniska utvecklingen gått fort och blivit helt digital. Leif Mellgren är konferensproducent och driver idag företaget AV-Lab/AVC. Han arbetar i huvudsak mot koncernledningar, främst åt sina huvudkunder SKF och SWECO. Med sin långa erfarenhet producerar och genomför han större konferenser var som helst i världen. Det är ett stort pussel och många bitar som ska falla på plats både inför, under och efter konferensen. Till sin hjälp har han AV-Huset. 

Hur länge har AV-Lab/AVC samarbetat med AV-Huset?

Personligen har vi samarbetat sedan början av 1990-talet och haft ett mycket bra samarbete genom åren. Jag har under många år jobbat nära ihop med AV-Husets ansvarige för Hyra&Event och under senare år med personalen på hyresavdelningen. De större projekten kräver en hel del planering för att i slutändan ge nöjda kunder. Det är många bitar ska på plats. Allt från evenemangsgenomförande såsom rumsprojektering, projektledning, personal och programstyrning till teknikprojektering i form av riggningslogistik, scenografi, ljud, ljus, bild och kamera. Tekniken ska skötas på plats och den röda tråden ska finns genom hela produktionen. Kunden kan dessutom få hjälp av mig med produktion av presentationer och förstärka innehållet med effekter.  

Vilka samarbetsprojekt har AV-Huset varit med i?

Vi har genom åren arbetat tillsammans med SKF:s Kapitalmarknadsdagar där koncernledningen bjuder in runt 140 analytiker från hela världen. Vi har även arbetat tillsammans med SKF:s Chefskonferenser, en intern konferens där man samlar alla chefer på SKF från hela världen.  

Vi har också arbetat tillsammans med planeringen och utförandet av chefskonferenser med 330 deltagande chefer från koncernen samt årsstämmor och galamiddagar åt SWECO. För att nämna några projekt. 

Förutsättningarna att lösa en kunds behov är olika från gång till gång. Ett exempel kan vara att vi har en lokal där man vill ha rundabordssittning med en scen i mitten. Vi har ett antal personer. Vi har ett par pelare i rummet. Vi har en situation där vi ska filma talaren,d v s vi behöver då en ren bakgrund att filma. Tillsammans hittar vi en lösning som sedan leder fram till själva genomförandet.   

Vid en konferens i Polen fick vi hitta en lösning när lokalen var långsmal och för tight. För att lösa bildproblematiken satte vi upp flera storbildsskärmar och lyckades ändå få plats att filma för publicering på webben efteråt. I Berlin hade vi en liten matsalslokal och fick använda klaffstolar. Det är alltid olika förutsättningar, men det viktigaste är att man löser det snyggt och funktionellt.  

På SKF:s chefskonferens i Berlin fraktade vi ned den färdigbyggda pentagonen. I lokalen kunde den hängas i taket. Det blev en fantastisk känsla med 220 chefer runtomkring en scen i mitten av rummet. En dynamisk och unik lösning som vi är ensamma om. Det här har aldrig gjorts tidigare och inte efter heller, mig veterligt.  

I Cannes på hotell Carlton fick vi hitta en annan lösning eftersom vår konstruktion inte gick att hänga. I Italien gick det inte heller att hänga, här var det dessutom också lågt i tak. Då gäller det att hitta en annan innovativ lösning. Lösningen i detta fall blev en spindel med fem ben. Har du scenen i mitten så har du 70 % av publiken bakom ryggen, som inte ser dig, hur du än gör. Då behöver du ha en 5-kameralösning, så du kan lägga upp föredragshållaren på filmduken. Det är mycket tekniska innovationer för att lösa ett naturligt problem. 

I Göteborg i år hade vi en 400 m2 stor utställning att hitta en lösning på. På tre business areas utfördes presentationer och utställningar. Det var en stor apparat där vi bland annat skötte bild, ljud och filmning som i efterhand publicerades på webben.  

I september i år genomfördes Kapitalmarknadsdagar åt SKF i London. I lokalen försökte vi behålla den lokala särprägeln. Projektorstativen täcktes med vita strumpor och vi använde oss av lätt ljusutrustning. Filmningen gjordes bakifrån lokalen. Åt andra hållet har vi en utställning som ligger bakom scenen. För att inte stänga av mellan de två ytorna blev lösningen att hissa upp motordukar och en använda en ridåskena. För med gardinerna, ned med dukarna och konferensen kan börja. Snyggt och rent. Det här är ett typiskt samarbete, där vi får arbeta innovativt tillsammans för att lösa ett problem. Ofta är det en balansgång mellan kvalitet och ekonomi och det är där någonstans som jag har hittat min plattform att jobba ifrån. Jag jobbar med kvalitet i alla lägen och så gör även AV-Huset. Därför synkar vi väldigt bra ihop, men ändå att vi inte tar kunden på en ekonomisk resa. 

För några år sedan samlades 900 SKF-chefer från hela världen på en konferens i Göteborg. Här hängdes LED-stripes upp som scendekor med sjömotiv från Marstrand. Det blev ett gigantiskt fönster mot världen. Samlar man så mycket människor så måste de också få en känsla av vart de har kommit.  

Hur lång tid tar det från planering till utförandet av ett större event?

Man har lång framförhållning. Först åker man på plats för att reka lokalen. Därefter börjar resan med planering. Programskisser i Vivienn ritas upp som efter några månader senare blir till verklighet. Till konferensen i London i år packades all teknik och speciallösning i en transport hos AV-Huset, som sedan kördes till slutmålet i London. Som regel brukar man få lägga två dagar till rigg och rehearsal, eventet pågår under en till två dagar och därefter behövs en dag för rivning.  

Varför har ni valt att samarbeta med AV-Huset?

Man får alltid vara beredd att vara flexibel och anpassa sig till kundens önskemål. Det är också anledningen till varför jag i huvudsak arbetar med AV-Husets ansvarige för Hyra& Event. Tillsammans har vi mycket erfarenhet, vi tänker lika och har många innovativa lösningar. Vi har gjort saker som inte har gjorts tidigare. Vi har hittat vägar som varit väldigt fiffiga under resans gång. Det här gör att kunden ser och uppskattar och vi stärker vårt varumärke tillsammans.  

Hur har samarbetet fungerat med AV-Huset?

Samarbetet har fungerat alldeles utmärkt eftersom vi jobbar tillsammans i projekten axel mot axel där vi har samma höga kvalitetskrav och samma mål mot ett prickfritt genomförande och i slutändan ha en nöjd kund. Och det har vi i det här fallet. Det har aldrig knakat i fogarna.  

AV-Huset har kompetens och passar in i min kravbild både på den tekniska kvaliteten och hur man uppträder som person. Eftersom det oftast är koncernledningar som jag arbetar med, så ställer det lite extra krav på teknikerna. Vi funkar väldigt bra ihop i direktsändning och har en bra kommunikation under själva körningen.  

Hur upplever du AV-Huset som samarbetspartner?

När jag väljer samarbetspartner är alltid AV-Huset mitt förstahandsval. Nyckelorden för AV-Huset är: innovativa lösningar och kvalitetssäkring i genomförande. Vi har bara gjort bra genomföranden tillsammans genom åren.  

Vilka styrkor tycker du AV-Huset har?

Man löser alltid de teknikbehov som jag har på ett väldigt bra sätt. Man löser alltid och skaffar in den teknik som behövs. Det löser sig alltid. AV-Husets styrkor är flexibiliteten och leveranssäkerheten.

Vad är du mest nöjd med när det gäller AV-Huset som leverantör?

Kvalitet. Det är det jag arbetar med och som är mitt varumärke och då måste jag ha en leverantör som matchar kvalitetsanspråken.

Hur ser framtiden ut?

Mötesbranschen utvecklas ständigt och tar ständigt nya former. Här gäller det att hänga med och hitta nya lösningar och nya vägar och tillföra våra kunder rätt kommunikationshjälp. Behoven ser olika ut vid olika tillfällen. Allting är skräddarsytt idag och allting är anpassat till någon typ av budget.  

Det vi vet är att vi har nöjda kunder och att vi har levererat. Därför vet vi också att kunderna kommer tillbaka, eftersom de är nöjda med det vi levererat.   

Jag ser att AV-Lab/AVC och AV-Huset kommer fortsätta arbeta ihop i överskådlig framtid, eftersom vi gör väldigt bra arbete ihop. 

» Se bilder från våra samarbetsprojekt

Tipsa om den här sidan