Förskolan_LÄR

Månadens kund - December 2014

Förskolan LÄR och Skolan LÄR i Gustavsberg

På Förskolan LÄR i Gustavsberg går 100 barn från 1-5 år fördelade i fem grupper. På förskolan finns en SMART Board hos 3-årsgruppen, 4-årsgruppen och hos 5-årsgruppen levererade av AV-Huset. Denna förmiddag när AV-Huset var på besök på förskolan hade 4-årsgruppen morgonsamling. SMART Boarden var igång och alla barnen satt lugnt på sina platser på golvet. Pedagogen lät varje barn komma fram till tavlan och trycka på sitt namn. Då spelades barnets namn upp, som var förinspelat av barnet. Alla fick komma fram och namnen ropades upp tills det var dags att tillsammans räkna hur många barn som var här idag. Därefter var det fruktstund. En härlig doft och ett mumsande spreds i lokalen samtidigt som pedagogen pratade om källsortering och ett nytt program på SMART Boarden hade öppnats. Utanför fönstret åkte några barn pulka. I korridoren kom 1-2-åringarna hand i hand på väg till gymnastiken. I hallen samlades en grupp för att klä på sig och kasta sig ut i den efterlängtade snön. I köket spreds en doft av nybakat bröd och kocken höll som bäst på med att förbereda kalops till lunch.   

När man gått femårsgruppen klar i förskolan flyttas man upp till förskoleklass i Skolan LÄR. I skolan finns en SMART Board i alla klasser från förskoleklass upp till femte klass. AV-Huset besökte denna dag skolan och fick titta in på både en svenska- och en engelskalektion båda lärarledda genom att SMART Board användes i undervisningen. I klassrummen arbetade barnen lugnt och koncentrerat. 

Intervju med Tove Ryman, rektor och VD, och Fia Corbin, administration för företaget LÄR.

Logga LÄRTove Ryman, rektor och VD för företaget LÄR som hon startade 2001, berättar att SMART Board har införskaffats i alla klasser i Skolan LÄR och i alla grupprum här på Förskolan LÄR i Gustavsberg. Vi är väldigt nöjda och tycker att det fungerar väldigt bra. Det har underlättat för lärarna att använda detta instrument i undervisningen. Det är så levande och det blir väldigt inspirerande för barnen att använda, för det blir så naturligt. Vi tycker att det är väldigt roligt att arbeta med SMART Board och det är väldigt lätt för lärarna att använda det dagligen i sin undervisning. 

LÄR består av även av Förskolan Lär i Nacka och Östermalm, som också använder SMART Board i undervisningen levererad av AV-Huset. 

Hur länge har LÄR varit kund hos AV-Huset?

Vi har varit kund hos AV-Huset sedan 2011. Första året provade vi på och skaffade en SMART Board som alla fick använda. Alla lärare fick låna rummet för att använda SMART Borden. Det blev stor succé och det var då man beslutade att alla klasser skulle ha en SMART Board. Vi investerade och har successivt köpt in SMART Boards till alla våra enheter.

Varför har ni valt AV-Huset som leverantör?

Det var att ert koncept vid det tillfället var det bästa som fanns på marknaden. Det var suveränt överlägset och det vi frågade efter. 

Vad har AV-Huset levererat?

På Förskolan LÄR och Skolan LÄR i Gustavsberg har vi totalt 9 SMART Boards.

Vi var tidigt ute och lite i framkant att införskaffa SMART Board till de mindre barnen på förskolan. Vi har sett potentialen med att använda SMART Board även för de små barnen. I skolan är det idag en självklarhet att ha interaktiva hjälpmedel, men vi har märkt att det fungerat lika bra för de mindre barnen.  
 
» Se bilder på SMART Boards i Förskolan LÄR och Skolan LÄR

Hur har samarbetet fungerat med AV-Huset?

Vi är nöjda och AV-Huset har överträffat våra förväntningar. Det är underbart och det är vi glada över. Det är en stor investering för ett företag och det är viktigt att vi hänger med i IT-utvecklingen.

Vår kontaktperson hos er har varit här och utbildat. Vi har en mycket bra kontakt med henne. Även installationen av våra SMART Boards har fungerat bra. Vad som också är positivt är de internetgrupper man kan gå in på för att få stöd och inspiration. Våra lärare och pedagoger tycker det är jättebra.   

Hur använder ni SMART Board i undervisningen?

Vi använder den utifrån att vi är ett företag som vill lära barn och då är det kunskapsinhämtningen som är vårt främsta mål. Det pedagogiska är fantastiskt, att kunna se det levande.  Att man kan slå upp ett land, landskap eller stad och få det levandegjort.  

Barnen är vana vid att använda surfplattor idag och därför kompletteras undervisningen i skolan och samlingen i förskolan med hjälp av SMART Board med dess touchfunktion där man på en gemensam yta kan visa och interagera tillsammans. 

Vilka styrkor tycker ni AV-Huset har?

AV-Huset är serviceinriktade. Om något hänt, som att vi till exempel behöver hjälp med justering av skärmarna eller vill ha fördjupningskurser, så har AV-Huset bemött oss. Saker och ting ska bara funka och de har bara funkat.   

Vad är ni mest nöjda med när det gäller AV-Huset som leverantör?

Att vi har fått hjälp vid de tillfällen vi har behövt hjälp och att AV-Huset har varit tillmötesgående. Det är det man vill när man gjort en sådan investering som vi har gjort. 

Hur ser framtiden ut?

Det fungerar bra som det är just nu. Vi har inga planer på att öppna fler enheter och skaffa fler SMART Board, utan vi är nöjda med det innehåll vi har idag. 

Tipsa om den här sidan

 

LÄR_DSC_2364

 

"Vi är nöjda och AV-Huset har överträffat våra förväntningar."

 

LÄR_DSC_2269

 

 

LÄR_DSC_2297

 

 

LÄR_DSC_2315

 

 

LÄR_DSC_2325