Global_Water_980x400px

Månadens kund - Maj 2014

Global Water Partnership

Global Water Partnership grundades 1996 av Världsbanken, Förenta nationernas utvecklingsprogram (UNDP) och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Global Water Partnership arbetar för en värld där tillgången till vatten är tryggad genom hållbar hantering av jordens vattenresurser. De arbetar som en plattform för att skapa dialog mellan olika aktörer och organisationer med aktiviteter som koordineras från sekretariatet i Stockholm i de vackra lokalerna i Garnisonen på Linnégatan. Nätverket består av 13 regionala vattenpartnerskap, 85 statliga vattenpartnerskap, samt över 2 965 övriga partners lokaliserade i 172 länder.

Hur länge har Global Water Partnership varit kund hos AV-Huset?

Vi är helt nya kunder. Sedan vi signerade kontraktet den 11 april satte jobbet igång omedelbart och blev snabbt klart. Vi hade gjort ett bra förarbete. Efter att kontraktet skrevs var det inte så mycket frågetecken. Arbetet sattes igång och allt kändes jättebra.

Vad har AV-Huset levererat?

AV-Huset har levererat AV-utrustning till två konferensrum. I stora konferensrummet finns en HD-projektor, som alla är väldigt nöjda med. Stor duk på nära 4 meter. Den är monterad uppe i taket, så den är helt gömd i innertaket och smälter fint in i rummet med de vackra fönstren. Projektorn är kopplad till en Crestron styrenhet som kopplar ihop all AV-teknik i lokalen. Till den är också kopplad en Skype-, Cisco- och Lync-kompatibel videokamera.  

Vi har 13 regionala kontor och vissa sitter på väldigt dåliga linor. Eftersom vi har få medarbetare i en del länder hyr vi in oss hos andra företag. Då är det ingen mening att ha traditionell videokonferenslösning med dyra lösningar. Därför fortsätter vi med Skype och sakta men säkert går vi över till Lync. Jag kom just tillbaka från Burkina Faso i västra Afrika, där vi hade en Lync-konferens med stockholmskontoret. Det är den allra sämsta linan utav våra kontor och blev därmed en test för att se att tekniken verkligen fungerade. Det var väldigt roligt att se att det fungerade så bra. 

I stora rummet har vi den stora projektorn, duken, högtalare, Crestron styrenhet, receiver samt något som kom till i sent skede, nämligen Barcos ClickShare. Det är något som alla hakar på på en gång. Vi har inte behövt använda vår HDMI-kabel eller VGA-kabel som hänger här bak på skåpet. Vi har en 7 meter HDMI-kabel för att kunna förflytta sig i rummet och flytta med sig datorn. Men det är så pass enkelt för användarna att använda ClickShare istället. Till 99 % använder man PowerPoint eller tar upp en spreadsheet och då fungerar det här perfekt. Inga kablar – helt trådlöst, vilket är enkelt för besökarna. Vi hade en deadline för den här implementationen. Jag var jätteimponerad, men först var jag orolig. Inte för AV-Huset, men för leveransen av projektorn som inte hade kommit till Sverige. Så fort den kom in till leverantören i Sverige, var säljaren snabb och fick hit den. Vi kunde montera den en dag tidigare, vilket gjorde att vi fick en dag i buffert inför mötet. Det gjorde att allting bara klaffade.

Varför har ni valt AV-Huset som leverantör?

Vi gjorde en offentlig upphandling. Genom tips och rekommendationer från folk i min krets fick jag reda på er. Jag kikade på er webbsida och tyckte att jag skulle ta med er i urvalsgruppen. Vi hade fem leverantörer. Det blev ganska lätt till slut att komma fram till att AV-Huset var det bästa valet. Det var framför allt på grund av att säljaren var väldigt tillmötesgående. Han ställde de rätta frågorna, som kanske inte de andra ställde. Han fick mig också att tänka på saker som jag kanske inte innan hade tagit med i min egen ”requirement specification”. Då var det AV-Huset och en annan stor spelare som valet stod mellan. Min rekommendation för styrgruppen var AV-Huset. Styrgruppen var också med på det hela och mina argument vägde tungt för AV-Huset.

Hur har samarbetet fungerat med AV-Huset?

Samarbetet har fungerat felfritt. Utöver bra samarbete med säljaren har installatörerna också gjort ett bra jobb. Installatörerna var otroligt snabba. Snabbare än vi hade trott. När det var småsaker som till exempel att HDMI-kabeln var för kort. ”Inga problem, jag tror jag har en längre i bilen”. Även placering av saker har fungerat bra. Jag litade mycket på AV-Husets expertis. Jag tycker att det har fungerat fint.

Hur upplever du AV-Huset som leverantör?

Allt har fungerat väldigt bra. 

Vilka styrkor tycker ni AV-Huset har?

  1. Flexibiliteten i att tillmötesgå våra önskemål.
  2. Komma med frågor som jag kanske inte själv hade tänkt på.
  3. Komma med nya idéer som jag inte hade tänkt på.

De tre sakerna blev över mina förväntningar.

Vad är ni mest nöjda med när det gäller AV-Huset som leverantör?

Komma med idén att använda ClickShare. Jag hade tänkt mig något traditionellt att jobba från ett podium eller kateder och dra kablar via golvbrunnar och inte denna trådlösa lösning. Möjligheterna med ClickShare gav ett mervärde. Jag frångick mina ursprungliga idéer att jag istället skulle använda det här.

Tipsa om den här sidan

 

Martin_Löfgren_300px
Martin Löfgren, Web Communications & IT Strategy Officer

"Det blev ganska lätt till slut att komma fram till att AV-Huset var det bästa valet. Det var framför allt på grund av att säljaren var väldigt tillmötesgående. Han ställde de rätta frågorna, som kanske inte de andra ställde. Han kom med nya idéer som jag inte hade tänkt på."

Global_Water_2329_300px

”Vi hade gjort ett bra förarbete. Efter att kontraktet skrevs var det inte så mycket frågetecken. Arbetet sattes igång och allt kändes jättebra.”

Global_Water_2340_300px


Global_Water_2242_300px


Global_Water_2335_300px